Gemeinde-
und Bezirkssuche

 

«Și am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu o Evanghelie veșnică pentru ca s-o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod. El zicea cu glas tare: „Temeți-vă de Dumnezeu și dați-I slavă, căci a ve-nit ceasul judecății Lui, și închinați-vă Celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoa-rele apelor!”»


Apocalipsa 14,6.7

 

Gemeinschaft

Senioren verdienen innerhalb der Kirche eine besondere Wertschätzung

Für die Senioren besteht die Möglichkeit, an besonderen Aktivitäten, Ausflügen und Zusammenkünften teilzunehmen. Regelmässig werden Seniorengottesdienste durchgeführt. Senioren sind in die Gemeinschaft integriert.

 Mai mult
 

Fundație

NAK-Diakonia - Fundație de ajutorare și promovare a Bisericii Nouapostolice

NAK-Diakonia dorește să susțină creștinii nouapostolici din țările misionare, să îi ajute pe confrații afectați de catastrofe la nivel global și să promoveze instruirea și perfecționarea personalului didactic.

 

«Isus nu a stat la discuții cu diavolul în deșert, ci i-a spus răspicat, ”înapoia Mea, Satano !”»


Jürg Zbinden

 

„Christus macht frei“ – die Jahreslosung 2020